Sinds 1996 bouwen wij websites en webtoepassingen. Wij realiseren uitgebreide websites die een funktie hebben bijvoorbeeld:
- reserveringsystemen,
- archiefsystemen voor films of voor omvangrijke diverse data.
- informatiesystemen voor diverse data vastlegging.

BIOGRAFIE
Sinds 1999 – Ondernemer, freelancer, zzp-er.
1996-1999 – Werk bij jonge pionierende internet bedrijven.
1991-1995 – Studie WDKA KUNSTACADEMIE -diploma
1985-1990 – In dienst bij Softwarehouse in Groningen en individuele reizen door Azie en Zuid-Amerika.
1980-1984 – Studie HTS INFORMATICA -diploma
Ik werk samen met een aantal vaardige mensen in vormgeving en programmering, waardoor ons palet van diensten breed is en de geleverde kwaliteit hoger.

Plan van aanpak
1 Overleg: Ondersteuning en advies bij het vastleggen van de uitgangspunten en functionele wensen. Het feit dat ik een ICT-er ben met een achtergrond in de Informatica en de kunsten maakt dat dat ik gemakkelijk een brug kan slaan tussen verschillende disciplines. Deze fase resulteert in een functioneel ontwerp (wat doet het systeem).
2 Technisch ontwerp (hoe doet het systeem dit).
Voorafgaande aan de programmering schrijven we een technisch- en een data ontwerp.
3 Realisatie. De functionaliteiten worden geprogrammeerd. Gedurende deze fase zullen de functionaliteiten tussentijds worden gedemonstreerd en geevalueerd.

scroll to top

Zo uitgebreid hoeft het niet altijd, want we doen ook gewone websites en webshops gebaseerd op wordpress. Een simpel plan van aanpak kan dan zijn:
1 De keuze van een wordpress thema en enige plugins
2 Eventueel: Een aantal opmaat aanpassingen in functionaliteit en in de look en feel om de klant eigenheid te verhogen.

Wij schrijven geen teksten voor websites. Onze projecten gaan ervanuit dat de klant de inhoud aanleverd.

We doen ook onderhoud zoals: website reparatie en/of modernisering.
We doen ook hosting.

Kiss (keep it simple stupid)
Wij proberen management- en systeemontwerp-jargon te vermijden en spreken zoveel mogelijk in nederlandse termen.

Inzicht
Voortschreidend inzicht wordt gehonoreerd. In de realisatie-fase wordt de werking concreet, het fungeert als een prototype. We kunnen in overleg wijzigingen/wensen doorvoeren.

Communicatie
De lijn is kort en duidelijk, en de reactie is snel.

Support
Voor ieder project leveren we een supportcontract indien gewenst. We doen ook gebruikersopleiding waar nodig.

Voorbeelden

Voorbeelden

portfolio websites.

Een maatwerksysteem is ontwikkeld voor de Filmacademie in Amsterdam:
VideoFrames - leersysteem ondersteunende software..

Een reserveringssysteem is ontwikkeld voor de Gerrit Rietveld Academie: reserveer- en uitleensysteem:
Reserveer- en uitleensysteem.

Relaties en Curriculum Vitae.